Maliyyə (Maliye)

Maliyyə (Maliye) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə maliyyə sahəsində uğurla fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan əsas nəzəri və praktiki bilikləri, bacarıqları öyrədir. Eyni zamanda tələbələr, tənqidi düşünmək, müxtəlif situasiyaları analiz edərək dəyişən şərtlərdə  öz bilik və bacarıqlarını tətbiq etməyi öyrənirlər. Məzunlarımız özəl sektora aid banklarda, maliyyə təşkilatlarında, mühasibatlıq şirkətlərində, müxtəlif idarələrin məlumat-əməliyyat mərkəzlərində işləyə bilərlər.

Dərs Proqramı

 

 

Vİdeo: