Tibbi İdarəçilik - Sağlık Yönetimi

Tibbi İdarəçilik (Sağlık Yönetimi)  üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə   tibb idarəçilyinin düzgün təşkil olunub aparılmasını, həmçinin xəstə/müştəri  münasibətlərinin  düzgün qurulması haqqında nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Məzunlarımız özəl  və dövlət xəstəxanalarda, klinikalarda və digər tibb müəsisələrində çalışa bilərlər.

Vİdeo: