Distant Təhsilin Funksiyaları və Üstünlükləri

Distant Təhsildə hər kəs vaxt itirmədən xarici universitetlərdə oxuya bilər. Burada tələbənin sərbəst öyrənmə prinsipi vardır. Təhsil sahəsi elə qurulub ki, tələbə müəllimdən vaxt və ya məsafə ilə ayrılsa da, onlar istədiyi vaxt telekommunikasiya vasitələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bu baxımdan müxtəlif məqsədlərlə istənilən təhsil proqramı sahəsində həyata keçirilə bilən distant təhsil sisteminin funksiyaları da genişdir.
1.Yaş  qrupları  arasında  təhsil  balansının  təmin edilməsi,
2.İkinci  dəfə  təhsil  almaq  imkanının  təmin  edilməsi,
3. Geniş  kütlələr  üçün  məlumat və təhsil  kampaniyalarının  həyata keçirilməsi,
4.Hədəf  qruplara  treyninqlərin  verilməsi,
5.Hədəf  qrupların  digər ehtiyaclarının  təmin edilməsi,
6.Yeni  sahələrdə  təhsilin  verilməsi,
7.Təhsili  geniş  coğrafiyada  əldə  etmənin  təmin edilməsi,
8.Təhsilin  işlə və ailə həyatı ilə kombinasiyasının təmin edilməsi,
9.Bacarıqların  inkişaf  etdirilməsi,
10. Transmilli  proqramların  təklifi və s.

 

Rəylər:

No comments available.