“Park İnn” oteldə məzun olan tələbələr üçün diplom təqdimatı mərasimi

Tarih: 
29/04/2016