Iqtisadiyyat

Tarih: 
14/05/2019 - 18:00

Əmək İqtisadiyyatı və Sənaye Münasibətləri (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə iş həyatını sosial siyasət, hüquq, iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya və idarəetmə kimi müxtəlif sosial elmlər əsasında təhlil etməyi, elmi əsaslarla düşünmək və nəticə çıxarmağı öyrədir. Məzunlarımız özəl şirkətlərdə İnsan Resurları (HR), planlaşdırma və digər şöbələrdə işləyə bilərlər.
#AnadoluÜniversitesi

#AzerbaycanProgramları 
#eğitim
#öğrenci
#tehsil
#telebe
#turkiyedetehsil
#xaricdetehsil
#xaricdetehsilal
#bakalavr
#universitet
#imtahan
#sınav

Rəylər:

No comments available.