“Onur Belgesi” və “Yüksek Onur Belgesi” hansı şərtlərdə tələbəyə verilməkdədir?

Qeydiyyatı aktiv olan tələbələr: ən az 30 AKTS kredilik dərs alıb bütün dərslərdən müvəffəqiyyətli olan, Dönem Not Ortalaması (DNO) 3.50 və üzərində olan tələbələr “Yüksek Onur Öğrencisi”,  not ortalaması 3.00 ilə 3.49 olanlar isə” Onur Öğrencisi” sayılır. Ancaq Disiplin Cezası olan və ya FF, YZ və DZ notu alan tələbələr göstərilən not ortalamasını toplasalar belə Yüksek Onur Öğrencisi və Onur Öğrencisi sayıla bilməzlər. Genel Not Ortalaması (GNO) 3.50 və üzərində olanlar “Yüksek Onur Mezunu”, 3.00 ilə 3.49-a qədər  olanlar isə “Onur Mezunu” olarlar. Ancaq Disiplin Cezası olan məzunlar göstərilən Not Ortalamasını toplasalar belə Yüksek Onur Mezunu və Onur Mezunu sayıla bilməzlər.