Anadolu Dövlət Universitetinin tələbələri Universitetdən tələbə olduqlarına dair hər hansı bir arayış ala bilərmi?

Tələbələr tələbə haqlarından yararlanaraq tələbə olduqlarına dair arayış almaq üçün Azərbaycan Proqramları qeydiyyat mərkəzinə müraciət edərək istəklərini Anadolu Universitetinə yazılı şəkildə bildirə bilərlər.