Anadolu Universitetinin təqdim etdiyi distant təhsil diplomlarının (bakalavr, subbakalavr) əyani təhsil diplomlarından fərqi varmı?

Anadolu Universiteti distant və əyani təhsil diplomarı arasında heç bir fərq qoymamaqdadır. Bu qərar ictimaiyyətə rəsmi şəkildə bildirilmişdir. Açıköğretim fakültəsindən məzun olan tələbələrin diplomarının üzərində Açıköğretim fakültəsi və proqramın adı yer almaqdadır.  İktisat və İşletme fakültelerinden məzun olan tələbələrin diplomlarının üzərində  İktisat və ya İşletme fakültəsi və proqramın adı yer almaqdadır. Ətraflı: http://aofsss.anadolu.edu.tr/sorogren.html