Bakalavr proqramında təhsil alarkən Subbakalavr diplomu ala bilərəm?

Bakalavr tələbələrindən: İlk 4 yarım ildən ən az 120 AKTS kreditlik dərs alıb başarılı olanlar, 2547 saylı qanunun 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən zəruri dərslər olan, Türk- Dili I-II, Xarici- Dil I-II dərslərindən keçmiş olanlar,  FF notu olmayanlar, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00 və üzərində olanlar Bakalavr proqramından qeydiyyatlarını sildirmək şərti ilə Subbakalavr məzunu ola bilərlər.