Bakalavr və Subbakalavr ixtisaslarına keçid balı nə qədərdir?

Bakalavr ixtisasına qəbul olmaq üçün, keçid balı 170-dir. Subbakalavr ixtisasına qəbul olmaq üçün isə keçid balı 150-dir.

Qəbul imtahan balının nəticəsinin hesablanması Türkiyə Cumhuriyyətinin mövcud bal şkalasına “Çan Eğrisi Not Sistemi”nə uyğun olaraq hesablanır.