Təhsil prosesi hansı dildə tədbiq olunur?

Təhsil Türk- Dili və İngilis- Dilində aparılır.