Tələbəyə aid olan rəsmi sənədləri valideynləri və ya yaxınları təslim ala bilər?

Tələbəyə aid olan rəsmi sənədlər tələbənin özünə təqdim edilməkdədir. Tələbənin yaxınları notarial qaydada etibarnamə ilə müraciət etdikləri təqdirdə tələbəyə aid olan sənəd yaxınına təqdim edilə bilər.