Anadolu Universiteti Azərbaycan Programları İktisat fakultəsi məzunu Fidan Həsənzadənin çıxışı.

Tarih: 
10/07/2018