Anadolu Universitetində "İktisat" (İqtisadiyyat)bölümündə Azərbaycandan məsafəli təhsil (uzaqdan təhsil) alan tələbə Tacəddin Quliyev.

Tarih: 
26/09/2019