Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetində Azərbaycandan yaşadığı yer və iş yerindən ayrılmadan Uluslararası İlişkiler(Beynəlxalq Münasibətlər) bölümündə məsafəli təhsil (uzaktan eğitim)alan tələbə Ayxan Əliyev

Tarih: 
12/10/2019