Tələbələr Anadolu Universitetinə təşəkkür etdilər.

Tarih: 
04/06/2020